– Wat kan KlimaatGesprekken voor uw organisatie betekenen? –

Heeft u duurzame ambities voor uw organisatie, maar blijkt het moeilijk deze om te zetten in concrete plannen? Valt het nog niet mee om mensen mee te krijgen? Dan kunnen wij helpen!

VOOR VRAGEN ALS:

  • ‘Hoe krijgen we iedereen mee in de transitie?’
  • ‘Wat houdt het nu echt in om klimaatneutraal te worden en wat vraagt dit voor acties?’
  • ‘Hoe kunnen wij als voorlopers in de organisatie meer verbonden raken als team en een sneeuwbal effect teweeg brengen?’
  • of andere vragen op het snijvlak van duurzaamheid en gedragsverandering

BIEDEN WIJ…

  • Een gerijpte en complete workshopmethode, waarvan onderzoek heeft aangetoond dat het gedragsverandering oplevert die duurzaam is en blijft groeien na afloop.
  • Goed opgeleide en ervaren groepscoaches die nieuw gedrag, heldere ambities en verbinding soepel bevorderen.
  • Sprekers die de meest effectieve inzichten uit de klimaatpsychologie op een praktische, verbindende en activerende manier weten over te dragen.
  • Teamuitjes en proefsessies om op een speelse en leuke manier dit thema onder de aandacht te brengen.

Neem gerust contact op voor overleg via info@klimaatgesprekken.nl

KlimaatGesprekken is onderdeel van Carbon Conversations International. Carbon Conversations werkte onder meer voor het Schotse parlement en diverse universiteiten. In Nederland zijn we projecten gestart voor gemeentes, adviesbureau’s op het vlak van duurzaamheid en hebben we lezingen gegeven op podia als Felix Meritis , de Nieuwe Liefde en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en de trendnacht van Brabant.