Rosemary Randall over corona, klimaatacties en de kern van KlimaatGesprekken

7 april 2020
Komt klimaatbeleid onder druk te staan door coronabeleid of biedt corona juist kansen? Moeten we in deze coronatijden eigenlijk nog wel gesprekken over het klimaat beginnen?
Omdat veel van onze coaches en deelnemers momenteel met dit soort vragen rondlopen, besloot Manu, initiatiefnemer van KlimaatGesprekken in Nederland, in gesprek te gaan met Rosemary Randall, een van de twee grondleggers van de Carbon Conversations.
Ze maakten van de gelegenheid gebruik om in de tweede helft van het gesprek stil te staan bij wat de methode van KlimaatGesprekken nu zo bijzonder maakt en hoe KlimaatGesprekken misschien ook iets te bieden heeft in coronatijden.
Rosemary weet heel goed de reflectie op te starten over wat wijs, verantwoordelijk en verbonden handelen kan betekenen in deze tijd.
Klik hier voor hun gesprek. Reacties en vervolgvragen zijn welkom als comment op het interview!

Kijk- / luistertijd: 40 minuten

Reflectie
Sta eens stil bij je reacties op deze crisis en de verandering die je gaandeweg heb doorgemaakt. Deze vragen (geïnspireerd op het interview) kunnen je daarbij helpen:
  • Hoe reageer ik op crises zoals deze? Wat doet het met me, en waar komen mijn reacties uit voort?
  • Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? (Uit de buurt van anderen blijven, je kinderen helpen bij hun schoolwerk, zo goed en kwaad als het gaat vanuit huis werken…)
  • Wat kan ik op dit moment doen om bij te dragen aan de oplossing – van de coronacrisis, maar ook van de klimaatcrisis? Waar wil en kan ik me voor inzetten? Welk stapje kan ik daar vandaag nog voor zetten?
  • Wat kan en wil ik straks, als de maatregelen worden opgeheven, anders doen dan voorheen, om bij te dragen aan de beperking van de klimaatcrisis? Kan ik nu al stapjes zetten om die verandering voor te bereiden?
Terug naar alle blogs