De handafdruk van Brenda Monsma

28 februari 2024

“Sinds ik hiermee bezig ben, heb ik het gevoel dat ik echt wat bijdraag en iets doe waar ik in geloof”

Vier jaar geleden deed Brenda Monsma de opleiding tot klimaatcoach. En zoals meer coaches raakte ze gemotiveerd om op meer plekken haar handafdruk te vergroten dan alleen tijdens lokale workshopreeksen. Op haar werk bij Gemeente Amsterdam, in haar geval.

“Ik werk bij de directie P&O en mijn collega’s en ik zitten aan allerlei tafels, door de hele gemeentelijke organisatie. Ik dacht: als we de link kunnen vinden tussen duurzaamheid en P&O en het gesprek op gang kunnen brengen, dan kunnen ook wij écht impact maken!

Enthousiaste collega’s

Een paar collega’s die ik polste werden ook enthousiast van het idee. En Marieke Jacobs, die mij tot klimaatcoach had getraind, bracht me in contact met de manager van onze interne Green Office. Wat bleek? De Green Office speelde zelf ook al met het idee om samen met P&O te kijken wat wij konden bijdragen.

Een paar uur per week

Ik kreeg de rol van coördinator, 4 uur per week om hiermee aan de slag te gaan en de opdracht om kansrijke ideeën op te halen, rijp en groen door elkaar. Onder begeleiding van de Green Office ging ik met een team van zes enthousiaste collega’s, van elk van onze afdelingen één, aan de slag. Er lag al een bestuursopdracht Duurzame Organisatie en door ons werk kon P&O daar ook een steentje aan bijdragen.

Brainstormen en gesprekken voeren

We begonnen met een paar brainstormsessies en hadden al snel een mooie, lange!, lijst met kansrijke ideeën. Het vergroenen van (personele) regelingen bijvoorbeeld, of de suggestie om duurzaamheid als thema op te nemen in de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. We werden er helemaal enthousiast van. Onze drive om duurzaamheid op de kaart te zetten werd alleen maar groter.

De mens als motor achter de transitie

Samen met mijn collega Kim Möring voerde ik talloze oriënterende gesprekken met collega’s binnen en buiten P&O. We droegen voorbeelden aan en merkten dat de meesten ‘aan’ gingen en inzagen dat er zoveel mogelijk was, ook in hun eigen werk. Vrijwel iedereen was aan het eind van zo’n gesprek enthousiast en gemotiveerd, alleen al door te horen dat we hier mee bezig waren en op zoek waren naar kansen. Ons netwerk breidde snel uit. We maakten plannen voor strategie, uitvoering en communicatie. Onze onderliggende boodschap was steeds: de mens is de motor achter de transitie, meer focus op duurzaam denken en doen is nodig.

Pionieren

Het was wel pionieren. Binnen P&O stond duurzaamheid zoals gezegd nog nergens echt op de kaart, waardoor het moest ‘concurreren’ om aandacht, tijd en prioriteit met thema’s die al wel op de agenda stonden. De besluitvorming rondom onze plannen kwam daardoor moeizaam op gang. En we merkten dat we eigenlijk veel meer uren nodig hadden om echt verder te komen. We deden dit náást onze andere opdrachten als organisatieadviseur.

Klimaatevent

In 2022 nam een aantal bezorgde collega’s het initiatief om een brandbrief te schrijven over het gevoerde klimaatbeleid. Die brief werd door 1200 collega’s ondertekend! In diezelfde tijd bleek uit de verduurzamingsrapportage dat we als gemeente de doelen niet zouden halen. De signalen werden opgepikt: in november 2022 werd het eerste Klimaatevent georganiseerd. Honderden collega’s, management en bestuurders deelden zorgen, ideeën, acties… Ik krijg kippenvel als ik eraan terugdenk, wát een magische dag was dat! Het bruiste van de energie!

Het balletje ging rollen

Er kwam een programmadirecteur Duurzame Toekomst Stad en Organisatie en een transitieteam, er kwam een bestuurlijk team Duurzaamheid en de overkoepelende bestuursopdracht werd herijkt. We wisten duidelijk te maken hoe belangrijk het was om vanuit onze directie te blijven bijdragen aan die bestuursopdracht. Vanaf mei 2023 konden we met z’n tweeën fulltime aan onze opdracht te werken!

Gloednieuwe leerlijn Specialist Duurzaam Denken en Doen

Er kwam momentum, merkten we, en we introduceerden ‘het klimaatgesprek’ als mogelijke interventie voor duurzaam denken en doen. Wat als alle medewerkers van Gemeente Amsterdam klimaatbewuster zouden zijn én actief stappen zouden zetten voor een duurzame organisatie?

We brachten collega’s van Leren & Ontwikkelen, de Green Office en andere stakeholders in contact met KlimaatGesprekken en stapten in een traject van onderzoek en impactanalyse. En nu ligt er als resultaat een gloednieuwe interne leerlijn Specialist Duurzaam Denken en Doen!

Honderd klimaatambassadeurs

Ons streven is om in 2024 bij elk van de vijftig directies minimaal twee collega’s op te leiden, zodat er binnen de gemeente aan het eind van dit jaar honderd specialisten Duurzaam Denken en Doen zijn. Honderd! En KlimaatGesprekken verzorgt een onderdeel van de leerlijn: al die aankomende specialisten volgen de training tot Klimaatambassadeur. Op 24 januari 2024 is de eerste groep van 12 deelnemers gestart.

Kers op de taart

Het was en is een traject van lange adem. Hoe ik het volhield? Ik kreeg en krijg zoveel energie van de mensen met wie ik samenwerk en die allemaal, op hun eigen manier en met hun eigen motivatie, toewerken naar dat ene doel. Ik voel die energie in mijn dagelijks werk en al helemaal tijdens de Klimaatevents die we nu een paar keer hebben georganiseerd en die steeds meer collega’s trekken.

Als je me vraagt waar ik van alles wat we bereikt hebben het meest trots op ben, dan is deze leerlijn toch wel mijn kers op de taart: dat waar ik sinds 2020 van droomde! Maar dat we hier nu met een heel team aan werken, en dat duurzaamheid nu als vanzelfsprekend aan tafels genoemd wordt… eigenlijk zijn er best veel kersen. Ik werk inmiddels 22 jaar bij de gemeente, maar sinds ik hiermee bezig ben heb ik het gevoel dat ik echt wat bijdraag en iets doe ik waar ik in geloof. En het begon allemaal met die ene gedachte: wat als…😊”

 

Foto: Brenda Monsma (links) samen haar collega Kim Möring

Terug naar alle blogs