Nieuws: Hogeschool van Amsterdam zet KlimaatGesprekken in het curriculum

24 maart 2022

Aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil studenten in de toekomst meer inzicht geven in klimaatpsychologie en gedrag. Klimaatcoach Saskia Mulder werkt aan de HvA en introduceerde hier de werkwijze van KlimaatGesprekken. De aanpak sloot zó mooi aan op de doelstellingen van de hogeschool dat de KG-systematiek in het curriculum verankerd wordt. Docent en onderzoeker Sharona Ceha vertelt erover.

Wat heb jij zelf met duurzaamheid en psychologie?

“Ik heb tien jaar bij Urgenda gewerkt; dan is duurzaamheid wel echt je ding. Met KlimaatGesprekken kwam ik in aanraking via een klus die ik als freelancer deed voor een andere hogeschool. Daar begeleidde Mirjam Bemelmans een workshopreeks van KlimaatGesprekken, waar ik ook aan mee moest doen. Ik dacht eerlijk gezegd: ik meedoen? Dat zal toch niet waar zijn? Ik had het gevoel dat ik al zó veel wist over klimaatverandering en wat je daar zelf tegen kunt doen… Maar tot mijn verrassing merkte ik hoe essentieel jullie workshops zijn!”

Dus toen je bij de HvA KlimaatGesprekken weer voorbij hoorde komen, dacht je meteen: ja?

“Ja, eigenlijk wel. Door de opzet en aanpak ontstaat er veel wederzijds begrip voor elkaars visie. Zeker ook voor veranderingen binnen organisaties is dat van essentieel belang. Je gaat in gesprek over hoe jij je verhoudt tot klimaatverandering, op een manier die heel erg gericht is op dóen. Zo komt als vanzelf je intrinsieke motivatie om bij te dragen bovendrijven. Ook de aandacht voor zowel voetafdruk als handafdruk is belangrijk: enerzijds je eigen impact verkleinen en tegelijkertijd anderen daar in meenemen. Wij zien graag dat onze studenten daarmee aan de slag gaan, voor zichzelf, maar na hun afstuderen ook in organisaties. Inmiddels heeft ook de opleiding Social Work belangstelling voor jullie aanpak.”

Wat maakt de methode in jullie ogen zo geschikt?

“De methodiek is heel respectvol. Er wordt op geen enkele manier met het vingertje gewezen, zo van: wij weten het beter. Dat is vrij uitzonderlijk.”

Hoe gaat de HvA de KG-methode inzetten?

“Op dit moment zijn er vergevorderde plannen om de methodiek in te zetten in zowel bachelors als in een master van de HvA. Inmiddels heeft een groep HvA-docenten de workshopreeks zelf doorlopen. Acht van ons gaan in april de coachopleiding doen. Op die manier kunnen wij zelf de eerste lichting studenten de workshopreeks aanbieden. En ook voor de studenten geldt straks: wie dat wil, gaat de coachopleiding doen. Zij kunnen dan op hun beurt weer een volgende groep studenten in de workshops begeleiden. In eerste instantie worden de trainingen natuurlijk nog gegeven onder supervisie van jullie senior coaches. Op termijn willen we binnen de HvA de coachtraining echter ook zelfstandig gaan doen.”

Wat hopen jullie uiteindelijk concreet te bereiken door de inzet van KlimaatGesprekken?

“We leiden onze studenten op om deskundige te zijn in gedragsverandering en klimaat. Daarbij is niet alleen kennis belangrijk, maar vooral ook of je die kennis op zo’n manier op anderen kunt overdragen dat zij ook in beweging komen. We willen dat alle masterstudenten in het eerste leerjaar de workshopreeks doorlopen en zelf ervaren hoe dat werkt”.

Terug naar alle blogs