Rapport Nationaal Klimaat Platform door KlimaatGesprekken: Wie zijn de ‘afgehaakten’ en hoe bereiken we ze?

16 april 2024

Afgelopen najaar heeft Stichting KlimaatGesprekken op verzoek van het Nationaal Klimaat Platform een ‘civil science’ onderzoek uitgevoerd. Het doel was te ontdekken / in kaart te brengen wie ‘de “afgehaakten” op de klimaattransitie’ zijn en wat hun beweegredenen, perspectieven, emoties en gedachten zijn bij dat ‘niet-aangehaakt-zijn’.

We hebben 80 gesprekken gevoerd. Na analyse van die gesprekken blijken er vier subgroepen zichtbaar te worden, die we hebben vertaald naar vier persona’s: stereotypen gebaseerd op houdingen en denkwijzen ten aanzien van de klimaattransitie en de overheid.

Willem (55): “Beetje onzin allemaal. De menselijke invloed op het klimaat is minimaal. Er zit iets anders achter. Klimaat is een verdienmodel.”

Anna (28): “Ik wil zo graag dat we er allemaal voor gaan, maar ik voel me machteloos tegenover al dat ge-bla bla.”

Ton (42): “De overheid is onduidelijk hierover dus het zal allemaal wel. Ik zie het soms voorbij komen op social media, maar het raakt je niet persoonlijk.”

Milou (38): “Ik zet me actief in tegen de klimaatcrisis. Maar ik neig soms naar afhaken, want de wetenschap wordt niet serieus genomen en de politiek is slap en is alleen maar bezig met de eerstvolgende verkiezingen.”

 

Benieuwd naar ons onderzoek en de aanbevelingen die eruit voort zijn gekomen? Je kunt het eindrapport lezen via deze link.

Terug naar alle blogs