Privacy

Privacyverklaring
Verzamelen en gebruiken
Uitgangspunt is dat er geen gegevens van u worden verzameld waar u zelf geen weet van heeft of toestemming voor heeft gegeven. De gegevens worden ook alleen gebruikt voor de u bekende vertrouwelijke doelen van de workshops, tenzij u toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. Twee bekende voorbeelden van ander gebruik, waar wij soms toestemming voor vragen: 1. contactgegevens: voor een nieuwsbrief of contact houden na de workshops. En 2. persoonlijke ervaringen: voor marketingcommunicatie doeleinden bijvoorbeeld het gebruik van quotes. Tot slot worden ook geanonimiseerde website analytics verzameld, om het gebruik van onze website te meten.
Bewaren en beveiligen
KlimaatGesprekken bewaart uw persoonsgegevens standaard voor maximaal vijf jaar, tenzij u verzoekt dit korter te doen. Uitzondering hierop zijn administratieve gegevens waarvoor een andere wettelijke bewaartermijn geldt. De bescherming van uw privacy is op twee manieren geregeld: ten eerste door op de gebruikelijke digitale en fysieke manieren te beveiligen. En ten tweede door de dossiers zo in te richten dat ze door derden niet met unieke naam herkend worden. Een onverhoopt data lek wordt uiteraard bij u gemeld.
Delen met derden?
KlimaatGesprekken verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het werk. Voorbeelden zijn: contactgegevens die nodig zijn voor het maken van een afspraak met de assistent. Adresgegevens die nodig zijn voor de facturatie met de boekhouder. Deze gegevens zijn minimaal en strict gescheiden van andere gegevens en met derden is ook een verwerkingsovereenkomst gesloten om zorgvuldige behandeling te garanderen.
Inzage en controle
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen.