Verklein je voetafdruk & vergroot je handafdruk

KlimaatGesprekken:
hoop, humor en handelingsperspectief

Klimaatverandering raakt ons allemaal, en zo’n 75% van de Nederlanders maakt zich daar zorgen over. Jij waarschijnlijk ook. Maar wat kun je doen?

KlimaatGesprekken helpt je ontdekken hoe je, samen met anderen, stappen kunt zetten in de verduurzaming van je eigen leven, en hoe je je omgeving daar op een positieve manier in meeneemt. Thuis én op je werk.

Wat wij doen

KlimaatGesprekken is de klimaatcoachopleider van Nederland. De door ons opgeleide klimaatcoaches organiseren workshops en trainingen voor buurtgenoten, organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.

In kleine groepen ontdek je op een praktische, ongedwongen en leuke manier hoe jij het verschil kunt maken en hoe je anderen daar bij kunt betrekken door middel van effectieve gesprekken.

We maken gebruik van inzichten uit de klimaatpsychologie. Je krijgt inzicht in hoe gedragsverandering werkt, welke rol emoties spelen en hoe je psychologische obstakels kunt overwinnen.

Onze opdrachtgevers

Over KlimaatGesprekken

Reint Jan Renes © Monique Kooijmans

“De methode van KlimaatGesprekken versterkt de intrinsieke motivatie voor klimaatoplossingen en biedt handvatten om anderen mee te nemen in verduurzaming. Deelnemers vinden het leuk en leerzaam om samen te ontdekken wat er mogelijk is, wat een goede basis vormt om als groep in de buurt aan de slag te gaan.”

Reint Jan Renes – Lector Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam

“Een van de leukste dingen van KlimaatGesprekken is dat ik er telkens zulke sympathieke mensen leer kennen, die zich allemaal vanuit hun eigen expertise inzetten voor een mooie wereld. Het is een heerlijk netwerk waar ik echt steun aan ontleen.”

Lotte Huijing - Programmamanager Ecohumanisme Humanistisch Verbond / Klimaatcoach
Dé klimaatcoachopleider van Nederland
500+ klimaatcoaches door het hele land
4 jaar op rij in de Trouw Duurzame Top 100