Terugblik: KlimaatGesprekken in 2021

18 januari 2022

We zijn 2022 inmiddels vol enthousiasme en nieuwe ideeën begonnen, maar blikken ook graag nog even kort terug op 2021. Het was een roerig jaar voor KlimaatGesprekken, maar wat is er ongelooflijk veel moois uit voortgekomen!

In de zomer hebben we met een betrokken groep mensen uitgebreid nagedacht over hoe we ons werk nog beter kunnen laten aansluiten bij de uitdagingen van de toekomst. Zowel uit onze tekentafelgesprekken als uit de media-aandacht voor klimaatpsychologie (naar aanleiding van het IPCC-rapport), bleek duidelijk dat we met onze workshopreeks en onze vrijwillige, enthousiaste klimaatcoaches écht iets te bieden hebben

We willen onze vrijwilligers de komende jaren nog beter ondersteunen, zodat iedereen optimaal tot bloei kan komen. En we willen graag nóg meer deelnemers bereiken, zodat er jaarlijks duizenden klimaatambassadeurs bijkomen. We willen hen nadrukkelijker helpen ontdekken hoe ze niet alleen hun voetafdruk kunnen verkleinen, maar vooral ook hun handafdruk (hun indirecte impact) kunnen vergroten, en samen meer stilstaan bij de mogelijkheden waarop we allemaal aan de transitie kunnen bijdragen. Een goed financieel fundament is daarbij onmisbaar; we lanceerden daarom een donateurscampagne, waarover verderop in deze nieuwsbrief meer.

Een paar hoogtepunten uit 2021

– Zelfs in dit voor velen zware tweede coronajaar bleken onze klimaatcoaches en andere vrijwilligers onverminderd flexibel. Waar en wanneer dat ook maar enigszins verantwoord kon werden huiskamerreeksen georganiseerd, en de online begeleiding van de workshops werd verder ontwikkeld en naar een hoger niveau getild;

– De online reeksen zijn een blijvertje: de vraag ernaar is groot, en de ervaring leert dat ook in de online groepen deelnemers de zo waardevolle onderlinge verbondenheid ervaren. Groot voordeel is dat ook geïnteresseerden in het buitenland kunnen meedoen;

– Voor het tweede jaar op rij stonden we in de Duurzame 100 van Trouw;

– Op verzoek van de Provincie Gelderland hebben we 24 coaches opgeleid om in verschillende gemeenten aan de slag te gaan. Door dit project overwegen ook andere provincies klimaatcoaches te laten opleiden. Daarnaast leverde het ons een aanbeveling op bij het ministerie van Economische Zaken, wie weet wat daar nog uit voortkomt…;

– De Hogeschool van Amsterdam heeft besloten om de onze methodiek één-op-één over te nemen in het curriculum. Een prachtige bekrachtiging van wat we doen!;

– Onze vrijwilligers en (oud-)deelnemers hebben hun talenten en opgedane kennis & vaardigheden weer veelvuldig buiten KlimaatGesprekken ingezet. Zo was een aantal van hen Klimaatburgemeester en droegen anderen er actief aan bij dat pensioenfonds ABP heeft besloten te stoppen met fossiele beleggingen.

Donateurscampagne

Omdat we onze toekomstplannen niet kunnen uitvoeren zonder een gezonde financiële basis, lanceerden we eind november een donateurscampagne. Nog voor Kerst(!) bereikten we ons aanvankelijke streefbedrag van € 10.000, dat we daarna ophoogden naar € 15.000. We behaalden uiteindelijk het prachtige bedrag van € 13.795 euro. We zijn ontzettend dankbaar voor al die steun en betrokkenheid!

Deze opbrengst is een prachtig begin, maar daarmee zijn we er nog niet. Om onze plannen waar te maken, hebben we structureel € 30.000 per jaar nodig. In de toekomst zullen we mogelijkheden onderzoeken om meer periodieke donateurs aan ons te verbinden, zodat we de stabiliteit beter kunnen waarborgen. Wil je ons incidenteel of periodiek steunen, kijk dan hier voor meer informatie.

Nieuw bestuur!

We startten 2022 met de installatie van een kersvers en voltallig bestuur, dat KlimaatGesprekken in de komende periode vol enthousiasme zal gaan doorontwikkelen tot een volwassen organisatie. Binnenkort vertellen we daar weer meer over en zullen de bestuursleden zich presenteren!

Heb je in de tussentijd vragen, opmerkingen of wil je iets anders kwijt? Stuur dan een mail naar info@klimaatgesprekken.nl.

 

Terug naar alle blogs